ENGLISH      简体  |  繁体

视频列表

纸袋机系列:

ZXCY-400全自动高速食品点齿纸袋机 http://v.youku.com/v_show/id_XMzg4NjYyNTUwOA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0 

CY-290/460全自动卷筒方底纸袋机 http://v.youku.com/v_show/id_XMzg4NjU5MTUyOA==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!12~A 

CY-180 全自动方底纸袋机 http://v.youku.com/v_show/id_XMzg4NjUzNzc2NA==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!14~A 

CY-400机械式打断纸袋机  https://v.youku.com/v_show/id_XNDIwMDkwNTA5Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1 

JYS-LT400  纸袋机连体印刷机 https://www.youtube.com/watch?v=XEk9OjIV6-4 

CYJD -260 纸袋机 https://www.youtube.com/watch?v=44uFhnsLxHw 

CYJD-450 尖底纸袋机 https://www.youtube.com/watch?v=aIjvXIfNDbQ 

全自动纸袋机    https://v.youku.com/v_show/id_XNTg5MTk5ODk2MA==.html 

全自动手挽机   https://v.youku.com/v_show/id_XNTg5MzQ3NjQ5Mg==.html 

460方底纸袋机https://v.youku.com/v_show/id_XNTkwMzYyNTQ0NA==.html

330方底纸袋连体二色柔版印刷机 https://v.youku.com/v_show/id_XNTkwMjIwNjUxNg==.html


印刷机系列:

印刷机 https://v.youku.com/v_show/id_XMzY3OTc2ODcwMA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

8色印刷机 https://v.youku.com/v_show/id_XMzc3MTcwNDA2NA==.html 

YT-2100两色柔版高速印刷机 http://v.youku.com/v_show/id_XMzg4NjE5MTY4OA==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!16~A 

YT-4100四色柔版高速印刷机 http://v.youku.com/v_show/id_XMzg4NjI3NzE4NA==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!14~A 

4色重叠式同步带印刷机YT4100S http://v.youku.com/v_show/id_XMzg4NjIxMzA2MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1 

ZXYT-41000  四色高速柔版印刷机 http://v.youku.com/v_show/id_XMzg5NjYxMjUwNA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1 

中封机  https://v.youku.com/v_show/id_XMzY3OTc4Mzc2MA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0 

ZXRY-41000A 卫星式印刷机 https://v.youku.com/v_show/id_XNDIwMDkyOTU5Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1 获取公司最新产品信息、电子目录、产品促销

版权所有 © 2017 浙江铸信机械有限公司  XML  
手机:0086 18968918891    电话:0086-577-63081111    传真:0086-577-63778011    邮箱:admin@zhuxin.cn admin@chinazxin.com
Waste Paper Stripping MachineFilm Blowing MachineFilm Blowing MachineFoil Stamping MachinePaper Bag Making MachineRecycling Machine